(Duo)-gespreksleiding

Wij leiden gesprekken in opdracht van de overheid, instellingen en het bedrijfsleven. Wilt u weten hoe mensen over uw nieuwe plannen denken? Wij brengen de verschillende belangen haarscherp in beeld. Door op een onafhankelijke manier te interviewen, dóór te vragen én verbindingen te leggen. DIALOOG is gespecialiseerd in (duo)-gespreksleiding. Doeltreffend omdat zo meer mensen, gevraagd en ongevraagd, aan het woord komen waarbij wij de regie houden.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Gespreksleiding en procesbegeleiding
De directie van Douane Nederland heeft de opdracht te reorganiseren.

Richard de Jonge, directeur HMR douane :
“Een moderne, efficiënte organisatie, dat is de opdracht van de minister. Van de regiodirecteuren wordt een eensluidend advies verlangd. Aanvankelijk stonden wij nogal tegenover elkaar. Dialoog krijgt ons uiteindelijk op één lijn door prikkelende vragen te stellen en door ons – op uitdagende wijze – onder druk te zetten. Precies de zetjes in de rug die nodig zijn. Het is gelukt: in een aantal sessies zijn we tot een organisatiemodel gekomen dat met succes is ingevoerd.”