Olguita Oudendijk

Sinds 1999 is Olguita Oudendijk directeur van Dialoog. Dialoog is ontstaan in Arnhem en is uitgebreid naar Amsterdam. Oorspronkelijk opgericht om de kloof tussen de burgers en de politiek te dichten is Dialoog in de loop der jaren gespecialiseerd in  advisering op het terrein van de interactieve beleidsvorming met als kernactiviteit: het leiden van gesprekken. Met succes heb ik duo-gespreksleiding geintroduceerd bij onze opdrachtgevers. Dit is een doeltreffende methode om zoveel mogelijk mensen aan het woord te laten. Met name ook voor bijeenkomsten met weerstand onder de aanwezigen, is dit een effectieve manier om de bijeenkomst in goede banen te leiden. Ik zie het zo: als u duidelijk bent over wat u wilt en u geïnteresseerd bent in wat er leeft bij anderen, dan kan er er altijd een dialoog tot stand komen. Wij helpen u daarbij en zorgen ervoor dat er besluiten genomen kunnen worden waar iedereen – op z’n minst – vrede mee kan hebben.